Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
45 – Kathmandu
21. prosinca 2015.
0

Dodir bogova na ulici i brijegu nad gradom…