Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
44 – Pokhara
21. prosinca 2015.
0

Prvo ukazanje osamtisućnjaka, Annapurne…