Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
39 – Mysuru
21. prosinca 2015.
0

Sjajni hramovi nekadašnjih maharadža…