Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
35 – Mombasa – Malindi
21. prosinca 2015.
0

Luka, obližnji safari seks – gradić…