Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
31 – Nairobi
21. prosinca 2015.
0

Nairobi, – hladne vode, massai…