Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
29 – Arusha
21. prosinca 2015.
0

Bazni grad za uspon na Kilimadžaro…