Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
24 – Dar-es-Salaam
21. prosinca 2015.
0

Dar – Rajski mir, svahili, plovidba jezerom Tanganjika…