Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
20 – La Paz
21. prosinca 2015.
0

Aerodrom na 4175 n/m