Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
18 – Machu Picchu
21. prosinca 2015.
0

M. P. kečuanski “stara ptica”, nadgleda je gora Wayna Picchu, “mlada ptica”…