Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
17 – Cusco
21. prosinca 2015.
0

Aerodrom na 3500 n/m, “ćiro” penje na 4050 n/m…