Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
16 – Guayaquil
21. prosinca 2015.
0

Bolivar i San Martin, slavni borci južnoameričke nezavisnosti, grad njihovog susreta…