Karta - Odiseja dvadesetog stoljeća
12 – Cartagena
21. prosinca 2015.
0

Karipski dragulj, pitanje gusarske časti da ga se opljačka…